فروش نان به صورت وزنی مطالبه مردم است
فروش نان به صورت وزنی مطالبه مردم است
مدیرکل غله لرستان عنوان کرد: اگر بتوانیم وزن نان را ارتقا دهیم، زمینه برای کم فروشی کاهش می‌یابد و سپس روی ارتقای کیفیت هم کار می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حجت الله بیرانوند شامگاه دوشنبه نهم خرداد ماه جاری با اشاره به اینکه فروش نان به صورت وزنی به عنوان مطالبه به حق توسط مردم مطرح است، اظهار داشت: تاکید بر این است که در نانوایی‌های استان به سمت فروش نان به صورت وزنی رفته و بر اساس ابلاغ انجام شده در خصوص قیمت گذاری نان به دو روش واحدها ملزم به فروش به صورت وزنی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه نانوایی ها در مرحله اول در صورت تقاضای مشتری موظف هستند که نان را به صورت وزنی ارائه دهند، افزود : اگر بتوانیم وزن نان را ارتقا دهیم، زمینه برای کم فروشی کاهش می‌یابد و سپس روی ارتقای کیفیت هم کار می‌کنیم.