مدیریت نادرست منابع آب کشکان را خشک کرده است
مدیریت نادرست منابع آب کشکان را خشک کرده است
سرپرست فرمانداری پلدختر گفت: مدیریت نامطلوب منابع آبی و همچنین کشت محصولات آبدوست در بالادست از عمده ترین دلایل خشک شدن رودخانه کشکان در پایین دست بوده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حمید خادم در نشست با انجمن کوهنوردان و حامیان محیط زیست اظهار کرد: از مدت ها قبل مخاطرات ناشی از کشت محصولات آبدوست و مدیریت نامناسب منابع آب در بالادست را طی مکاتبات جداگانه به مسئولین ارشد استان اطلاع دادم و نوشتم چنانچه حوضه رودخانه کشکان به عنوان منبع اصلی آبیاری مزارع کشاورزی و باغات در پلدختر مدیریت نشود کشاورزان و باغداران با بحران بی آبی مواجه خواهند شد.
وی افزود: در بالادست حجم وسیعی محصول آبدوست از جمله برنج کشت شده و نگاهی به وسعت اراضی زیرکشت در مناطق بالا نشان از این است که وضعیت بحرانی چندان جدی گرفته نشده و بی توجه به هشدارها و دستورالعمل ها، کشاورزان مبادرت به کشت کرده و نتیجه این شده است که در پایین دست با بحران بی آبی مواجه شده و کشکان خشک شده است.
سرپرست فرمانداری پلدختر تصریح کرد: خشکسالی مربوط به شهرستان پلدختر نیست بلکه مربوط به کل کشور است اما مدیریت نادرست منابع آب در کنار استفاده بی رویه باغداران از آب باعث شده تا بحرانی به نام بی آبی و خشک شدن کشکان رخ دهد.
وی گفت: اینکه سیستم آبیاری باغداری در بالادست به جای سیستم قطره ای به شیوه سنتی و غرق آبی است و دوره آبیاری نیز بسیار کوتاه است و حجم زیادی هم باغات توسعه سافته است متاسفانه شرایطی را ایجاد کرده که پیش از این هشدار داده بودیم.
خادم با بیان اینکه مسئولین شهرستان در خصوص پیشگیری از این بحران کوتاهی نکرده اند، اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکل ما در بالادست است که به هشدارها توجه نشد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن سدسازی در بالادست گفت: سد چولهول یک ضرورت است و در صورتی که این سد که مطالعات آن نیز انجام گفته وارد مدار اجرایی شود بخش اعظمی از مشکلات ما را در این زمینه رفع می کند.
وی گفت: پیگیر استفاده از آب رود زال هستیم زیرا بی استفاده و بدون هیچ مصرفی به سیمره و کرخه می ریزد و این در حالیست که هم استفاده از این آب در هر شکلی برای مناطق میانکوه و چولهول و جبران کم آبی و خشکسالی ها موثر خواهد بود.
سرپرست فرمانداری پلدختر با بیان اینکه رسانه ها و انجمن های غیر دولتی زیست محیطی بازوی موثری برای فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه هستند، اظهار کرد: در کوتاه مدت راهکار این است که کاری کنیم آب رها شده سد ایوشان با مدیریت درست و بهینه منابع به پایین دست بر سد و دوره های آبیاری نیز منظم شوند اما واقعیت این است که برای حل مشکلات در بلند مدت امیدواریم با کمک مدیران استانی بتوانیم راهی پیدا کنیم از منابع آبی مان به بهترین نحو استفاده کنیم.