مراسم‌‌ لیالی قدر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می شود
مراسم‌‌ لیالی قدر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می شود
استاندار لرستان گفت: باتصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، مراسم لیالی‌قدر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و به تناسب رنگ بندی کرونایی در شهرهای استان برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جلسه ستاد استانی ستاد کرونا اظهار داشت: مراسم لیالی در شهرهای دارای وضعیت قرمز با ۳۰٪ ظرفیت، در شهرهای نارنجی با ۵۰٪ و در شهرهای وضعیت زرد برگزاری مراسم با ۷۰٪ ظرفیت و رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود.
وی افزود: درشهرهای دارای وضعیت آبی و اماکن روباز برگزاری مراسم لیالی قدر بارعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی هیچگونه ممنوعیتی ندارد.
استاندار لرستان بااشاره به پوشش مطلوب واکسیناسیون دراستان گفت: تاکنون در نوبت اول ۹۰٪، نوبت دوم ۸۰٪ و در نوبت سوم حدود ۳۵٪ واکسن تزریق شده که سهم بالایی از افزایش ایمنی اجتماعی متوجه موضوع تزریق واکسن می شود.
زیویار درخصوص وضعیت مدارس تصریح کرد: فعالیت مدارس و سایر مراکز آموزشی کمافی سابق به قوت خود باقی و درصورت مشاهده دانش آموزان دارای علامت، مدیران مدارس مسئول به رسیدگی به موضوع خواهند بود.