نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

مسئولین طوری حرف می‌زنند انگار همه‌ چیز گل‌‌ و بلبل است

نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وضع مردم خوب نیست و مسئولین طوری حرف می‌زنند انگار همه‌ چیز گل‌‌ و بلبل است.

به گزارش گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در نطق سالانه خود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که استمرار شرایط اقتصادی فعلی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی نگران کننده ای چون ناآرامی های اجتماعی و… داشته باشد که برای جامعه بسیار خطرناک است، اما تیم اقتصادی دولت برنامه ای برای حل مشکلات مردم ندارند.
وی تصریح کرد: برخی معتقدند که بازی گرانی ارز را خود دولت برای پرداخت عیدی، پاداش و کسری بودجه مدیریت می کند که هزینه کار برای جامعه گران تمام می شود. کسانی که این سیاست را ترویج می دهند آیا به پیامدهای چنین تصمیماتی اندیشیده اند؟ وضعیت معیشتی و اشتغال مردم خوب نیست ولی برخی مسئولین به گونه ای صحبت می کنند که انگار همه چیز گل و بلبل است.