مسئول و مشاور رسانه ای جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی لرستان منصوب شد
مسئول و مشاور رسانه ای جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی لرستان منصوب شد
طی حکمی از سوی سردار علیرضا افشار رئیس شورای راهبردی کشور و دبیر کل جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی «سجاد جوانمرد» به عنوان مسئول و مشاور رسانه ای این جبهه در استان لرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، طی حکمی از سوی سردار علیرضا افشار رئیس شورای راهبردی کشور و دبیر کل جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی «سجاد جوانمرد» به عنوان مسئول و مشاور رسانه ای این جبهه در استان لرستان منصوب شد.
جوانمرد از خبرنگاران و روزنامه نگاران انقلابی مشهور لرستان با ۱۳ سال سابقه خدمت می باشد که مسئولیت رسانه ای ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی در این استان را عهده دار بوده است.
«محمدعلی ناصری» از جانبازان نظام و انقلاب و رئیس ستادهای مردمی دکتر رئیسی در لرستان مسئولیت جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی لرستان را عهده دار هستند.