رئیس اورژانس لرستان خبر داد:

مسمومیت دانش‌آموزان به مدرسه خیام بروجرد رسید

رئیس اورژانس لرستان خبر داد:امروز نیز گزارش مسمومیت تعدادی از دانش‌ آموزان در مدرسه پسرانه خیام بروجرد داشتیم.

به گزارش گفتار ما ۲۴، مهدی غیبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز نیز گزارش مسمومیت تعدادی از دانش‌ آموزان در مدرسه پسرانه خیام داشتیم.
وی تصریح کرد: هنوز جمع‌بندی کاملی از تعداد مسمومان نداشته‌ایم و بعد از تشکیل پرونده برای افراد مسموم، تعداد دانش آموزان را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: کارشناسان اورژانس در مدرسه حضور داشته و اوضاع را تحت کنترل دارند. در حال حاضر حال دانش‌آموزان خوب است و مشکلی ندارند.