مشاهده مار بزرگ در خیابان ساحلی پلدختر
مشاهده مار بزرگ در خیابان ساحلی پلدختر
یکی از ساکنین خیابان ورودی شمالی پلدختر با ارسال ویدئویی گفت: این مار روز گذشته از خیابان مذکور عبور کرده که از محیط زیست و آتش نشانی انتظار داریم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یکی از ساکنین خیابان ورودی شمالی پلدختر با ارسال ویدئویی گفت: این مار روز گذشته از خیابان مذکور عبور کرده که از محیط زیست و آتش نشانی انتظار داریم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.