شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

مشکلات سیل ۱۳۹۸، همچنان در پلدختر وجود دارند

با گذشت بیش از ۴۰ ماه از سیل فروردین سال ۹۸ در پلدختر، از ۷۰۰ کیلومتر جاده تخریب شده بین مزارع، تاکنون ۵۶۰ کیلومتر به دلیل عدم جبران خسارت، مشکل جدی دارند. در برخی مزارع گندم پلدختر به دلیل آسیب سیل به جاده دسترسی، راه ورود کمباین برای جمع آوری و برداشت محصول مسدود بود که خسارات و مشکلاتی برای کشاورزان در بر داشته است.

با گذشت بیش از ۴۰ ماه از سیل فروردین سال ۹۸ در پلدختر، از ۷۰۰ کیلومتر جاده تخریب شده بین مزارع، تاکنون ۵۶۰ کیلومتر به دلیل عدم جبران خسارت، مشکل جدی دارند. در برخی مزارع گندم پلدختر به دلیل آسیب سیل به جاده دسترسی، راه ورود کمباین برای جمع آوری و برداشت محصول مسدود بود که خسارات و مشکلاتی برای کشاورزان در بر داشته است.
اهالی شهرستان پلدختر