مشکلات کمبود آرد سهمیه ای متعلق روستای زیودار
مشکلات کمبود آرد سهمیه ای متعلق روستای زیودار
به مشکلات کمبود آرد سهمیه ای متعلق روستای زیودار شهرستان پلدختر رسیدگی شود.

اهالی منطقه زیودار واقع در بخش معمولان شهرستان پلدختر از دکتر فرهاد زیویار استاندار لرستان که خود از اهالی این طایفه می‌باشد؛ درخواست دارند مشکلات کمبود آرد سهمیه ای متعلق به این روستاها را از طریق اداره کل غله استان پیگیری و حل کند