مشکل آنتن دهی خطوط مخابراتی روستای برج کبود پلدختر
مشکل آنتن دهی خطوط مخابراتی روستای برج کبود پلدختر
علی رغم وعده های برخی مسئولان شهرستان پلدختر، روستای برج کبود، بعد از چندین سال با وجود پیگیری های متعدد اهالی، متاسفانه مشکل آنتن دهی مخابراتی دارد؛ لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان مربوطه برسونید تا برای حل مشکل ساکنین این روستا اقدام نمایند.

علی رغم وعده های برخی مسئولان شهرستان پلدختر، روستای برج کبود، بعد از چندین سال با وجود پیگیری های متعدد اهالی، متاسفانه مشکل آنتن دهی مخابراتی دارد؛ لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان مربوطه برسونید تا برای حل مشکل ساکنین این روستا اقدام نمایند.