مشکل سند مالکت سیل زدگان سال ۹۸ در کوی نیکان پلدختر هنوز بر طرف نشده است
مشکل سند مالکت سیل زدگان سال ۹۸ در کوی نیکان پلدختر هنوز بر طرف نشده است
مشکل سند مالکت سیل زدگان سال ۹۸ در کوی نیکان پلدختر هنوز بر طرف نشده است.

اهالی کوی نیکان سایت چهار هکتاری به به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت مراجعه کرده اند که به دلیل عدم تفکیک بخشی از زمین های اطراف مربوط به شهرداری و فنی و حرفه ای که درخواست تفکیک و سند شش دانگ نداده اند، صدور سند منازل مسکونی سیل زدگان در کوی نیکان بلاتکلیف مانده است.