مشکل  کم آبی روستای سیاه چشمه کوهدشت و مهاجرت دامداران
مشکل  کم آبی روستای سیاه چشمه کوهدشت و مهاجرت دامداران
دامداران روستای سیاه چشمه کوهدشت این روزها بیش از گذشته با مشکل کم آبی مواجه هستند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، دامداران روستای سیاه چشمه کوهدشت این روزها بیش از گذشته با مشکل کم آبی مواجه هستند و این امر موجب مهاجرت دامداران به شهر شده است.
مسئولان استان لرستان رسیدگی کنند.