مصرف برق پلدختر به مرز هشدار رسید
مصرف برق پلدختر به مرز هشدار رسید
مدیر اداره برق شهرستان پلدختر خبر داد: به علت شدت گرما و عدم صرفه جویی در مصرف برق توسط مشترکین، بار پست فوق توزیع شهید کائیدی و فیدرهای برق رسانی پلدختر در وضعیت هشدار قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمد طاهر متش پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به علت افزایش شدت گرما بــار ترانس پست فوق توزیع شهید کائیدی پلدختر روز گذشته (یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۴۰۱) از ساعت ۱٣ الی ۱۶ به مرز هشدار رسیده است.
وی تصریح کرد: با هر یک درجه افزایش یا پایداری گرمای هوا، مصرف برق ۴٪ افزایش می یابد بطوریکه روز گذشته به علت شدت گرما و عدم صرفه جویی در مصرف برق توسط مشترکین، بار پست فوق توزیع شهید کائیدی و فیدرهای برق رسانی پلدختر در وضعیت هشدار قرار گرفتند.
متش پور گفت: توصیه اکید می گردد همه ادارات و همشهریان محترم در خصوص کاهش مصرف برق اقدام نمایند و چنانچه در مصرف برق در اوج بار، صرفه جویی انجام نشود، تجهیزات حفاظتی شبکه های برق رسانی بصورت اتوماتیک عمل کرده و جهت پایداری خطوط برق رسانی ممکن است خاموشی های ناخواسته به وجود آید.