مطالبات فرهنگیان از دولت دوازدهم/  بصیر کوشکی
مطالبات فرهنگیان از دولت دوازدهم/  بصیر کوشکی

به گزارش گفتار ما، آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه انسان ساز و تامین کننده ی سرمایه های انسانی هر کشور است. توسعه ی زیر بنایی و پایدار هر کشوری با میزان موفقیت آموزش و پرورش در ارتباط است. آنچه امروز فرهنگیان از دولت دوازدهم انتظار دارند در راستای تقویت آموزش و پرورش در کشور می […]

بصیر کوشکی12به گزارش گفتار ما، آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه انسان ساز و تامین کننده ی سرمایه های انسانی هر کشور است. توسعه ی زیر بنایی و پایدار هر کشوری با میزان موفقیت آموزش و پرورش در ارتباط است. آنچه امروز فرهنگیان از دولت دوازدهم انتظار دارند در راستای تقویت آموزش و پرورش در کشور می باشد، اگر معلم را مهمترین محور در آموزش و پرورش قلمداد نماییم ، دانش آموزان نیز مهمترین جامعه ی هدف محسوب می شوند و آموزش نیز مهمترین موضوع می باشد در اینجا منظور و مقصود از آموزش هم تربیت و  هم تعلیم می باشد هم تزکیه و هم آموزش به معنای تخصصی آن است.

تربیت و تعیلم از هم جدا نیستند.

در سند تحول بنیادین مدرسه مکانی است که در آن باید تلاش شود که دانش آموز را گام به گام به حیات طیبه نزدیک نماییم.

آنچه دولت دوازدهم می تواند در جهت تقویت دستگاه عظیم آموزش و پرورش انجام دهد در گرو اجرای سیاست ها و برنامه های دولت دوازدهم است.

توجه ویژه به مطالبات فرهنگیان مهمترین خواسته ی فرهنگیان از دولت است. همگان خوب می دانند که فرهنگیان، نجیب و قانع می باشند و فقط انتظار دارند که عدالت در زمینه ی پرداخت حقوق و مزایا رعایت شود و فرهنگیان همانند سایر کارمندان دولت از حقوق و مزایای مکفی برخوردار شوند.

معلم بایستی به عنوان محور در آموزش و پرورش دغدغه ی معیشت نداشته باشد، بطوریکه به دنبال شغل دوم و حتی سومی نباشد.

فرهنگیان در ۲۹ اردیبهشت ثابت نمودند که علیرغم داشتن مشکلات، همچنان یار و یاور اصلی دولت تدبیر و امید هستند.

به جرات می توان گفت که فرهنگیان بیشترین نقش را در سبد آرای دکتر روحانی داشتند و در زمینه ی اجرا، نظارت و بازرسی بیشترین نیروها از فرهنگیان بودند. فرهنگیان نشان دادند که در عین اینکه مطالبات خود را از مجاری قانونی دنبال می کنند اما همچنان به برنامه های دولت تدبیر و امید اعتقاد دارند و در مسیر عقلانیت و خردورزی حرکت می نمایند.

رای فرهنگیان در ۲۹ اردیبهشت به دکتر روحانی، رای معناداری بود زیرا فرهنگیان هنوز بر این باورند که با تدبیر می توان امید را در دستگاه آموزش و پرورش پررنگ تر نمود با اینکه در طول دولت اول دکتر روحانی، حقوق فرهنگیان بیش از دو برابر افزایش یافت اما با توجه به تورم های بالای پنجاه درصد در دولت های نهم و دهم، هنوز حقوق و مزایای فرهنگیان مکفی نمی باشد.

فرهنگیان از دولت دوازدهم انتظار دارند که حرمت آنان با توجه ویژه به مطالباتشان تقویت شود و با رعایت عدالت در پرداخت ها، فرهنگیان بتوانند همانند سایر کارمندان دولت از مزایای لازم برخوردار باشند.

نکته ای که باید به آن امیدوار بود دکتر روحانی در پیام ویژه تقدیر و تشکر خود از مردم ایران پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشت به فرهنگیان و همزمان به حمایت آنها از دولت و مشکلاتشان اشاره نمودند این موضوع نشان می دهد که دولت و رئیس دولت به هم به وفاداری فرهنگیان اعتماددارند و هم  به مشکلات فرهنگیان اشراف دارند بنابراین دولت دوازدهم توجه خاصی به فرهنگیان خواهد داشت.

متاسفانه برخی در ایام تبلیغات انتخابات  به موضوع سند ۲۰۳۰  اشاره کرده و از این سند در جهت تخریب دولت بهره برداری نمودند.

آنچه بر مردم آگاه و شریف مردم ایران اسلامی عیان و آشکار است توجه فرهنگیان به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی می باشد، آموزش و پرورش ایران اسلامی بر اساس آموزه های تمدن و فرهنگ ایران اسلامی بنا شده است و هیچ وقت متولیان و مجریان آموزش و پرورش اجازه نخواهند داد که موضوع یا آموزه ای مخالف و ضد دین مبین اسلام، قانون اساسی و ارزش های و آرمان های انقلاب اسلامی و مردم در آموزش و پرورش اجرایی شود. فرهنگیان حامی برنامه های دولت تدبیر و امید، همواره ثابت نموده اند که مدافعین راستین آرمان ها و ارزش های اسلامی می باشند.

فرهنگیان از دولت دوازدهم انتظار دارند که به مفاهیم و محتوی کتب درسی توجه خاصی داشته باشند بطوریکه محتوای کتب درسی در جهت شکوفا ساختن استعدادهای دانش آموزان باشد و بتواند قوه ی تفکر و خلاقیت آنها را تحریک و به سوی پرسش و پرسشگری سوق دهد. جهت گیری تدریس معلمان باید بصورتی طراحی و هماهنگ شود که برای تشنه کردن دانش آموزان باشد نه سیراب کردن آن ها.

هماهنگی و نزدیک نمودن نیروهای صف و ستاد در آموزش و پرورش می تواند به بهبود و پیشرفت برنامه ها منجر گردد. توجه همزمان به نتیجه و فرایند در آموزش و پرورش موضوعی جدی است زیرا تاکید یک حانبه بر نتیجه و یا فرایند در آموزش و پرورش، خروجی مطلوبی نخواهد داشت.

اجرای برنامه ها و سیاست های آموزش و پرورش بایستی بصورتی باشد که خروجی آموزش و پرورش، انسان های دین باور،  متدین، خلاق، متخصص، پرسشگر، جامعه پذیر و با درجه ی بالای هوش هیجانی باشند.

دولت دوازدهم بایستی به اجرای سند تحول بنیادین توجه ویژه ای داشته باشد، زیرا در چشم انداز برنامه ی بیست ساله ایران اسلامی بایستی از نظر علمی در رتبه ی نخست در خاورمیانه قرار بگیرد این مهم میسر نمی گردد مگر آن که محور آموزش و پرورش (معلم)، جامعه ی هدف (دانش آموزان ) و مدرسه، مورد توجه و حمایت دولت دوازدهم قرار بگیرند.

البته با توجه به سیاست ها و برنامه های دولت دوازدهم، افقی نو و چشم اندازی روشن و سرشار از امید در انتظار آموزش و پرورش و فرهنگیان می باشد.