مطالبات گندم کاران روستایی استان لرستان پرداخت شود
مطالبات گندم کاران روستایی استان لرستان پرداخت شود
متاسفانه علی رغم گذشت بیش از دو ماه از تحویل گندم به سیلوها هنوز مطالبات گندم کاران روستای جوز پرداخت نشده است. چرا مدیران بانکی در پرداخت مطالبات گندم کاران اینقدر سهل انگاری میکنند. کشاورزان به علت تاخیر در پرداخت مطالباتشان مجبورند گندم را زیر قیمت به دلال بفروشند. هر کسی در این امر سهل انگاری میکند در کوچکتر شدن سفره کشاورزان سهیم است.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، متاسفانه علی رغم گذشت بیش از دو ماه از تحویل گندم به سیلوها هنوز مطالبات گندم کاران روستای جوز پرداخت نشده است.
چرا مدیران بانکی در پرداخت مطالبات گندم کاران اینقدر سهل انگاری میکنند.
کشاورزان به علت تاخیر در پرداخت مطالباتشان مجبورند گندم را زیر قیمت به دلال بفروشند.
هر کسی در این امر سهل انگاری میکند در کوچکتر شدن سفره کشاورزان سهیم است.