معرفی واحدهای تولیدی متخلف به مراجع قضایی
معرفی واحدهای تولیدی متخلف به مراجع قضایی
مدیرکل استاندارد لرستان از معرفی 9 واحد تولیدی متخلف به مراجع قضایی خبر داد

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مرضیه قنبریان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری، ۹ واحد تولیدی متخلف به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
وی افزود: یک مورد از این واحدها به استناد تبصره ذیل ماه ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی، به اداره کل تعزیرات حکومتی استان جهت برخورد قانونی معرفی شده و پرونده ۸ مورد جهت بررسی تخلف و صدو رای، به دادسراهای استان ارسال شده است.
مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: به استناد ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش، ۵ واحد صنفی نیز در راستای اجرای قوانین و مقررات، به دادسرا معرفی شده اند.