معطلی مراجعان در درمانگاه تأمین اجتماعی کوهدشت
معطلی مراجعان در درمانگاه تأمین اجتماعی کوهدشت
بعدازظهر امروز (چهارشنبه) مراجعان درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان کوهدشت به خاطر عدم حضور برخی دکترها در اتاق ویزیت بیمار ساعت‌ها معطل ماندند، این در حالی بود که در دست هر مراجعه کننده ویزیتی بود که به نام دکتری مشخص و ساعت خاصی در آن درج شده بود. از مسئولین مربوطه و پزشکان این مرکز انتظار می‌رود در ماه مبارک رمضان با مردم روزه‌دار چنین بی‌مهری نکنند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بعدازظهر امروز (چهارشنبه) مراجعان درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان کوهدشت به خاطر عدم حضور برخی دکترها در اتاق ویزیت بیمار ساعت‌ها معطل ماندند، این در حالی بود که در دست هر مراجعه کننده ویزیتی بود که به نام دکتری مشخص و ساعت خاصی در آن درج شده بود.
از مسئولین مربوطه و پزشکان این مرکز انتظار می‌رود در ماه مبارک رمضان با مردم روزه‌دار چنین بی‌مهری نکنند.