معیار ارزیابی مدیران در پایان سال بودجه‌ای است که جذب می‌کنند/ استاندار لرستان
معیار ارزیابی مدیران در پایان سال بودجه‌ای است که جذب می‌کنند/ استاندار لرستان

به گزارش خبرنگار “گفتار ما“، سید موسی خادمی در شورای اداری استان  به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: باید احترام به سرمایه‌گذار را در استان تقویت کنیم چراکه سرمایه فرار بوده و به جایی که بیشتر برای آن آرامش، تسهیلات و همکاری فراهم کند می رود. استاندار […]

خادمیبه گزارش خبرنگار “گفتار ما“، سید موسی خادمی در شورای اداری استان  به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: باید احترام به سرمایه‌گذار را در استان تقویت کنیم چراکه سرمایه فرار بوده و به جایی که بیشتر برای آن آرامش، تسهیلات و همکاری فراهم کند می رود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مدیران باید در راستای ایجاد امنیت در فضای سرمایه‌گذاری با همدیگر همکاری و تعامل داشته باشند، اضافه کرد: سرمایه‌گذار می‌بایست زمانی‌که به استان وارد می‌شود تمامی مسئولین از او حمایت کنند و تا این مهم تحقق نیابد وضعیت موجود بهبود نمی‌یابد.

وی به محدودیت بودجه در کل کشور اشاره کرد و در ادامه بیان داشت: بخش عمده‌ای از اعتبارات صرف امور اجرایی می‌شود و دستگاه‌ها باید به سمت جذب اعتبارات ملی از محل اعتبارات تمرکز در وزارتخانه ها اقدام نمایند.

خادمی خاطر نشان کرد: دستگاه‌ها موظفند سهم استان را از محل ردیف‌های عمومی بگیرند و در پایان سال نیز یکی از معیارهای ارزیابی مدیران بودجه‌ای است که توانسته‌اند از مرکز جذب نمایند.

وی با بیان اینکه مدیر باید شجاعت و قدرت ریسک پذیری داشته باشد، افزود: مدیر نباید ترسو باشد و باید قدرت و جسارت تصمیم‌گیری را داشته باشد چراکه از لزومات خدمت به مردم است.

استاندار لرستان خطاب به مدیران  افزود: باید دوست داشتن خدمت بر دوست داشتن جایگاه و پست و مقام ارجعیت داشته باشد و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم که خداوند متعال آن در اختیار بنده و امثال من و شما نهاده است که بتوانیم به مردم خدمت کنیم.