منازل سایت ۴ هکتاری پلدختر فاقد تلفن و کدپستی هستند
منازل سایت ۴ هکتاری پلدختر فاقد تلفن و کدپستی هستند
منازل سایت ۴هکتاری پلدختر فاقد تلفن و کدپستی هستند.

با سلام ، امروز برای بیمه منزل خود واقع در سایت ۴هکتاری پلدختر اقدام کردم که متأسفانه به دلیل نداشتن کدپستی و خط تلفن موفق به انجام این کار نشدم .

با توجه به اینکه این مشکل تمامی منازل این سایت بوده ،از مسئولان مربوطه انتظار می رود در خصوص رفع مشکل کدپستی و خطوط تلفن این منطقه با توجه به قرارگیری در حیطه ی شهری اقدام عاجل نمایند.