مهمترین راهکار مبارزه با موادمخدر فعالیت های فرهنگی است
مهمترین راهکار مبارزه با موادمخدر فعالیت های فرهنگی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: اعتیاد بزرگترین معضل و آسیب اجتماعی و اقتصادی است و مهمترین راهکار مبارزه با مواد مخدر فعالیت های فرهنگی می باشد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، منصور احمدی در جلسه کمیه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، اظهار کرد: پدیده قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر مسئله ای پیچیده و از معضلات مهم اجتماعی در جوامع بشری و خانمانسوز است که به ویژه در جامعه ما ابزار دست دشمنان قسم خورده نظام برای صدمه زدن به آینده سازان می باشد.
وی فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و آموزش را مهمترین راهکار پیشگیری از اعتیاد دانست و افزود: فعالیت های فرهنگی نهادهای تربیتی و آموزشی از جمله آموزش و پرورش ، دانشگاه ها ، مراکز آموزشی ، اصحاب رسانه و امامان جمعه و جماعت می تواند نقش اثرگذاری در تحقق این مهم ایفا کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: با توجه به درگیری فرهنگ لرستان با آسیب بغرنجی مانند اعتیاد ، این اداره کل آمادگی کامل دارد در حوزه تمام مباحث فرهنگی، چالش ها و مسائل و تنگناها و مشکلات فرهنگی به ویژه اعتیاد فعالیت کند.
وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان رویکرد جدید مسئله محور برای رفع معضلات و مشکلات فرهنگی در دستور کار دارد که اعتیاد اولویت آن و برای بررسی مسایل مربوط به این معضل کمیته ای در شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده است.
احمدی یادآور شد: آسیب و صدمات معضل اعتیاد تنها مختص به فرد نیست بلکه علاوه بر خانواده، محله ها و جوامع مختلف را درگیر خود می کند بنابر این مبارزه با این پدیده شوم باید به گفتمان فرهنگی در جامعه تبدیل شود.
وی افزود: نتیجه خلا و کوتاهی در کار فرهنگی در ادامه متوجه مقابله نیروی انتظامی است بنابر این متولیان فرهنگی جامعه باید فعالیت های بیشتر و پررنگتری در حوزه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در جامعه به ویژه درزمینه آگاهی بخشی و آموزش نسل جوان انجام دهند و تحقق این امر از دغدغه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر ارتقا فرهنگ سازی به وسیله ابزار های هنری در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد تاکید کرد و گفت: نمایش و نمایش طنز می تواند در این راستا در جامعه موثر واقع شود.
وی از ایجاد مرکز تولیدمحتوا در زمینه مبارزه با اعتیاد در فضای مجازی خبرداد و افزود: فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مرکزی برای رصدو پایش برای تولید محتوا در فضای مجازی ایجاد کرده که  فعالیت آن آغاز خواهدشد.
احمدی یادآورشد: هیات نویسندگان در لرستان در این زمینه با توجه به مشکلات، معضلات، آسیب ها و بحران های روز سفارش کتاب داده می شود، امید است تاثیر مثبتی در کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد داشته باشد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:شعار در زمینه مبارزه با اعتیاد تبدیل به گفتمان و هدف می شود و اقدام هایی در زمینه نشر ، فضای مجازی و تولید آثار هنری انجام شده و این روند استمرار خواهدداشت.