موافقت مقام عالی وزارت با ارتقا سطح فنی و تخصصی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان