میهمان ناخوانده دوباره در آسمان لرستان
میهمان ناخوانده دوباره در آسمان لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیده غالب آسمان لرستان طی دو روز آینده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، کبری غفوری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نقشه های هواشناسی و تشکیل هسته های گرد و خاک در کشور عراق، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیده غالب آسمان لرستان طی دو روز آینده است.
وی با اشاره به افزایش سرعت وزش باد به بازه شدید تا شدید لحظه ای در تمام مناطق لرستان افزود: این امر موجب مخاطراتی همچون سقوط سازه های سبک شهری و روستایی و سقوط اشیاء خواهد شد.