ناظری جای خود را به علیپناهی داد
ناظری جای خود را به علیپناهی داد
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ابراهیم علی پناهی به عنوان سرپرست اداره کل پست استان لرستان معرفی و جانشین محمد ناظری شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ابراهیم علی پناهی به عنوان سرپرست اداره کل پست استان لرستان معرفی و جانشین محمد ناظری شد.
علی پناهی با ۲۰ سال سابقه خدمت در اداره پست لرستان، ۱۲ سال به عنوان رئیس واحد‌های اجرایی و رئیس امور پستی را در کارنامه خود دارد.
پیش از این محمد ناظری اهل سرابحمام پلدختر از ۱ بهمن ۹۶ عهده دار این مسئولیت بود.