نامه اهالی احمد آباد به منابع طبیعی شهرستان پلدختر
نامه اهالی احمد آباد به منابع طبیعی شهرستان پلدختر
با توجه تهدیدات عظیمی که بر اثر استفاده غلط مانند فرسایش خاک، زوال درختان جنگل، نابودی مرتع و... به وجود آمده است.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، با توجه تهدیدات عظیمی که بر اثر استفاده غلط مانند فرسایش خاک، زوال درختان جنگل، نابودی مرتع و… به وجود آمده است، شخصی بنام فرزاد رشیدی دانش اموخته ی جغرافیای طبیعی، در قالب یک طرح پژوهشی، اقدام به حفاظت بخشی از مراتع محدوده میانکوه شرقی در روستای احمدآباد نموده و بیشتر از ۱۰سال دراین زمینه فرهنگ سازی کرده است. وی با کاشت و محافظت از درختان و ممانعت از ورود دام در فصول غیر مجاز، در زمینه روش های احیا، بالا بردن بهره وری جنگل و مرتع و حفظ خاک به نتایجی بسیار امیدوار کننده رسیده و تاکنون صدها درخت از انواع مختلف مانند بلوط، بنه و … را به طرق مختلف مانند کاشت و حفاظت و… به جنگل اضافه نموده و ضمن حفظ خاک از تهدید فرسایش، بهره وری مرتع را تا حداقل دو برابر شرایط کنونی سایر مراتع منطقه، بالا برده است. متاسفانه تاکنون نه تنها هیچ گونه حمایتی از طرف دولت و مسئولین محترم از ایشان نشده است که گویا شنیده ها حاکی است که جمعی از مسئولین شهرستان پلدختر به پیشنهاد برخی از اهالی قصد تبدیل بخشی از این محدوده حفاظت شده را به سکونتگاه را دارند که نفس این اقدام ضمن از بین بردن این محدوده ارزشمند، باعث تخریب هر چه بیشتر بخش های دیگر جنگل و مرتع خواهد شد.
لذا خواهشمندیم مسئولین محترم درراس ان فرماندار محترم و ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان بطور ویژه از این طرح بازدید نموده و ضمن بررسی و مطالعه این طرح ارزشمند، از هرگونه تغییر کاربری و ایجاد خسارت، ممانعت نمایند.