شهرستان پلدختر جهانی می شود
شهرستان پلدختر جهانی می شود
با پیگیری پایگاه اطلاع رسانی گفتار ما 24، نتایج فاز اول مطالعات ژئوپارک در استان لرستان اعلام شد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، طرح مطالعاتی با هدف ایجاد دست کم یک ژئوپارک در مقیاس جهانی و دو ژئوپارک در مقیاس ملی از سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرده که بر همین اساس، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان نهادی حاکمیتی در زمینه مطالعه، ثبت و شناسایی مناطق پرپتانسیل زمین‌ گردشگری (ژئوتوریسم) و ژئوپارک در کشور، طی این مدت اقدام به انجام مطالعات هدفمند خود در سطح استان کرد.بر اساس این گزارش، در گام نخست، حاصل فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دو عنوان گزارش طرح توسعه گردشگری استان لرستان (با تاکید بر زمین‌گردشگری و طبیعت‌گردی) و همچنین شناخت و ارزیابی پتانسیل‌های زمین‌گردشگری (ژئوتوریسم) استان لرستان ارائه شده است در ادامه، فهرست ۲۰ ژئوسایت اولویت‌دار استان لرستان شامل: موج‌‏نشان (ریپل‏مارک)،چین‌خوردگی ایستگاه کشور، غارماهی کور، دریاچه گهر، زمین‏ لغزش سیمره، تالاب‏ های پلدختر،ساختمان‏ های سه‏ گوش، هسته تاقدیس سلطان، ناودیس معمولان، لایه‏ های رنگین، پلانچ خاوری تاقدیس امیران، آبشار افرینه، آبشار آب‏ سفید، رادیو لاریت، چشمه آب‏ گرم، رادیو لاریت، ناو معلق، دره شیرز، ساختمان فراجسته و آبشار بیشه که دارای اهمیت محلی، ملی و بین‌المللی هستند به‌ منظور ثبت در آثار طبیعی و ملی توسط اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان لرستان برای استانداری استان ارسال شده  است. در ادامه این مطالعات، سه منطقه ۱ پلدختر و سیمره ۲- شیرز و کوهدشت ۳- اشترانکوه و گهر به ترتیب اهمیت و اولویت، جهت مطالعات جامع و ثبت ژئوپارک ملی و بین‌المللی به استان پیشنهاد شده‌ که پس از انتخاب نهایی یکی از آنها توسط استان، برای مرحله مطالعات جامع ژئوپارک آماده خواهند شد.