نخبگان دانشگاهی آینده سازان تمدن نوین اسلامی هستند
نخبگان دانشگاهی آینده سازان تمدن نوین اسلامی هستند
رییس دانشگاه لرستان گفت: نخبگان دانشگاهی آینده سازان تمدن نوین اسلامی هستند باید دانشجویان را برای ساختن تمدن نوین اسلامی آماده کنیم، طرح حامیم آماده کردن دانشجویان برای تشکیل تمدن نوین اسلامی است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، علی نظری روز پنجشنبه در اختتامیه طرح حامیم که در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد برگزار شد افزود: تمدن نوین اسلامی و آینده جهان اسلام با داشتن نخبگان دانشگاهی روشن است.
وی اظهار داشت:  نخبگان دانشگاهی آینده سازان تمدن نوین اسلامی هستند باید دانشجویان را برای ساختن تمدن نوین اسلامی آماده کنیم، طرح حامیم آماده کردن دانشجویان برای تشکیل تمدن نوین اسلامی است.
رییس دانشگاه لرستان گفت: انسان عالم اکبر است که جهان درون آن نهفته است و می تواند تمدن ایجاد کند، دانشجویان باید خود را بشناسند و آن گاه خالق جهان را خواهند شناخت.
نظری افزود: امام حسین (ع) همه وجود خود را برای راهنمایی بشریت فدا کرد، امام حسین (ع) خود و خانواده و اصحاب را با قیام برای اسلام ماندگار کرد و دین اسلام را تا ابدیت ماندگار کرد.
وی اظهار داشت: اگر ماندگاری می خواهیم باید همه وجود خود را برای اسلامی هزینه کنیم و با الگو گیری از ائمه اطهار مخصوصا امام حسین(ع) راه روشن زندگی را پیدا کنیم.

print