نشریه تحلیلی خبری گُفتار ما ویژه بهمن ماه منتشر شد.

نشریه تحلیلی خبری گُفتارما ویژه بهمن ماه منتشر شد. برای تو می نویسم… و این است گفتار ما!/ محمد حسن شفیعی یک نماینده باید ساده زیست و پاکدست باشد و به باندهای قدرت و ثروت وابستگی نداشته باشد./ حجت الاسلام والمسلمین محمد سوری خارج از نرم کشوری پزشک متخصص برای پلدختر تامین خواهیم کرد/ دکتر […]

نشریه تحلیلی خبری گُفتارما ویژه بهمن ماه منتشر شد.
برای تو می نویسم… و این است گفتار ما!/ محمد حسن شفیعی
یک نماینده باید ساده زیست و پاکدست باشد و به باندهای قدرت و ثروت وابستگی نداشته باشد./ حجت الاسلام والمسلمین محمد سوری
خارج از نرم کشوری پزشک متخصص برای پلدختر تامین خواهیم کرد/ دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
هدف وزیر بهداشت از سفر به پلدختر بازدید از وضعیت بهداشت و درمان شهرستان بود/ مهندس نورالدین درمنان
آنچه میرزاوندی را جاودانه کرده است دین‌داری، شجاعت ناشی از عشایر بودن است/ شجاع دریکوند
مشکل لرستان سیاست نیست، بلکه سیاست زدگی و قشری گری سیاسی است/ دکتر محمد جعفر ایرانی
کارچرخانان کاندیداها (کچ ها)/ سید ابراهیم موسوی نژاد
پیشنهاد احداث ژئو پارک ملی در شهرستان پلدختر/ دکتر علی جودکی
بارش های امسال و جبران کمبود منابع آبی لرستان/ دکتر رضا میرزایی
پیامدهای وابستگی حزبی نمایندگان / بصیر کوشکی
آسیب شناسی فرایند انتخابات را فقط منحصر به رفتارشناسی کنشگران نکنیم/ دکتر ابراهیم خدایی
شاخص های یک نماینده مطلوب!/ حمزه رامین
رمان و دموکراسی: برای رسیدن به دموکراسی رمان بخوانیم/ رضا جودکی نژاد
شهر معمولان در مسیر توسعه/ عباس محمودی بخشدار معمولان
با خوانش اشعاری از علیپور دریکوند و آفرین پنهانی
علاقه مندان می توانند این شماره نشریه را از روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه از دکه های مطبوعاتی سراسر استان لرستان تهیه نمایند.
قابل توجه اینکه نشریه قبلا به اسم آفتاب زاگرس منتشر شده و به صلاحدید تحریریه به گفتار ما تغییر نام یافته و از این پس این نشریه با عنوان گفتار ما به سردبیری حسام شفیعی و زیر نظر شورای نویسندگان منتشر خواهد شد. گفتار