نقدینگی‌های سرگردان در کشور آسیبی برای اقتصاد/ علی محمدی‌فر
نقدینگی‌های سرگردان در کشور آسیبی برای اقتصاد/ علی محمدی‌فر

در یک اقتصاد باثبات که دستخوش تغییرات ناگهانی نمی‌شود، می‌توان فعالیت‌های دلالی راکنترل کرد اهم بیانات مهندس علی محمدی‌فر، ‌عضو اتاق بازرگانی لرستان: در دوران بعد از انقلاب، اقتصاد کشور دستخوش نقدینگیهای سرگردان شده،ومتأسفانه آسیب‌ دیده است این نقدینگی‌های سرگردان گاهی بازار ارز،سکه ومسکن را تحت تأثیر قرارداده به‌طوریکه درچندسال اخیر شاهد این آسیب ازمحل […]

محمدی فردر یک اقتصاد باثبات که دستخوش تغییرات ناگهانی نمی‌شود، می‌توان فعالیت‌های دلالی راکنترل کرد

اهم بیانات مهندس علی محمدی‌فر، ‌عضو اتاق بازرگانی لرستان:

در دوران بعد از انقلاب، اقتصاد کشور دستخوش نقدینگیهای سرگردان شده،ومتأسفانه آسیب‌ دیده است

این نقدینگی‌های سرگردان گاهی بازار ارز،سکه ومسکن را تحت تأثیر قرارداده به‌طوریکه درچندسال اخیر شاهد این آسیب ازمحل نقدینگی سرگردان بوده‌ایم

امروز سرمایه‌گذار احساس می‌کند سودی که ازمحل واسطه‌گری ودلالی بدست می‌آورد به‌هیچ‌عنوان از محل تولیدنبوده وگاهی سودهای ناشی از واسطه‌گری و دلالی مثل همین بازار ارز و سکه بیش از۱۰۰% ست

توسط سودصنعت درایران ۵% است، این درحالیست که تولیدکننده و صنعتگر بایدمشکلات کارگری،تأمین مواد اولیه تولید، بازارفروش و مشکلات بیمه کارکنان خودرا حل کند¦ درحالی‌که یک واسطه‌گر و دلال باچنین وضعی مواجه نیست

در اقتصاد با ثبات که دستخوش تغییرات ناگهانی نمی شود،میتوان فعالیتهای دلالی را کنترل کرد

دولت بایدباتقویت واحدهای تولیدی، صنعتی و افزایش سود ازمحل تولیدبرای سرمایه‌گذار بین صنعت وتولید باافرادی که پول خودرا بسمت دلالی و واسطه‌گری هدایت می‌کنند،نوعی توازن ایجاد کند

چنانچه نقدینگی‌های سرگردان بسمت تولیدهدایت شوند شاهد اشتغال درکشور خواهیم بود چراکه امروز اصلی‌ترین موضوع بیکاریست و با تحقق این مهم دیگر شاهد تورمهای یک‌ شبه افزایش قیمت‌های آن‌چنانی نخواهیم بود

شاهد جریانات اخیر سکه و ارز دربازار بودیم و در سال‌های گذشته نیز دربحث مسکن شاهد هجوم سرمایه‌های سرگردان بودیم و این نقدینگی‌ها سبب تورم سرسام‌آور در حوزه مسکن شد

تقویت تولید ازسوی دولت و افزایش سوددهی درحوزه صنعت می‌تواند این نقدینگی سرگردان رامدیریت کند.

از طرفی ثبات اقتصادی و سیاسی دربحث تورم انتزاعی در جامعه حاکم است، افراداحساس می‌کنند هرلحظه قرار است قیمت‌ها افزایش یابد وچنانچه بتوانیم این نگرش رامدیریت کنیم و باثبات در رفتار اقتصادیمان می‌توانیم فضا و بستر را بسمتی ببریم که این نقدینگی‌ها بسمت تولیدهدایت شود

امروز شاهدیم کارمندان،کارگران، اقشارضعیف جامعه و درمجموع قشر حقوق‌بگیر پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات هستند، همچنین کارخانه‌ها تولید شناسنامه‌دار نیز درمعرض اخذ مالیات بوده اما آن کس که هزاران هزار میلیارد تومان از محل فروش سکه، ارز و مسکن بدست آورده است در معرض اخذ مالیات نبوده و این‌ها به‌نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود

افراد براحتی قانون را دور زده و ازمالیات فرارمی‌کنند

دولت بایدبا اصلاح قانون از طریق نمایندگان مجلس، روی این موضوع بصورت اختصاصی کارکرده و قانون مالیاتی را اصلاح کند بنحوی که ما شاهد فرار مالیاتی از ایندست نباشیم

در یک نظام اقتصادی و مالیاتی سالم و کارآمد به‌هیچ‌عنوان نباید چنین حفره‌ای بزرگ وجود داشته باشد که افراد سودجو، سوداگر و دلال از پرداخت مالیات فرار کنندو افراد ضعیفی همچون کارمندو کارگر همواره پرداخت‌کنندگان مالیات باشد

لزوم کاهش مالیات بر تولید در شرایط خاص اقتصادی

همچنین مالیات از قشر کارگر را کمتر و به معیشت آنان کمک کنیم

همچنین با کاهش ارزش‌افزوده ۹%ای که به گردن تولید گذاشته‌شده می‌توانیم شاهد رونق تولیدباشیم

لجام‌گسیختگی دربحث  معاملات سکه،ارز و مسکن مشاهده می‌شود که افراد به‌راحتی قانون را دور زده و از مالیات فرار می‌کنند

نظام مالیاتی کشور نیازمند بازنگری،بروز رسانی و اصلاح ساختاری¦ استفاده از مکانیسم مالیاتی در دول پیشرفته جهان،در راستای کاهش فاصله طبقاتی

هدایت‌ سرمایه‌ها بسمت تولید با اصلاح و بازنگری قانون مالیات¦  کاهش مالیات برتولید وافزایش مالیات بر واسطه‌گری‌ها

 متأسفانه نظام مالیاتی نتوانسته آن‌گونه که بایدمالیات را ازکسانیکه صاحبان ثروت هستند،اخذکندو معتقدیم نظام مالیاتی کشورنیازمند بازنگری به‌روزرسانی و اصلاح ساختاریست تا ازاین حالت ناکارآمدی خارج وبه کمک تولید کار و اشتغال بیاید

چنانچه لازم باشد کشور با اخذ مالیات اداره شود این نظام مالیاتی پس از اصلاح و بازنگری،میتواند نقش وجایگاه خودرا به خوبی ایفا کند