پژوهشگر حوزه اجتماعی لرستان عنوان کرد:

نقش تاثیر گذار ورودی شهرهای لرستان در جذب و توسعه گردشگری

ورودی به عنوان اولین عرصه از فضاهای شهری می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری بالایی در معرفی صحیح آن شهر، جاذبه‌های گردشگری و شناسایی مفاخر و مشاهیر آن و هم چنین عرض خیرمقدم به مسافرین و رهگذران داشته باشد.

سید محمد موسویان، نویسنده و پژوهشگر حوزه اجتماعی لرستان طی یادداشتی برای پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، عنوان کرد: ورودی شهر ها در گذشته از جمله مهم ترین فضاهای با هویت شهری بوده است، لیکن امروزه با توجه به گسترش شهر و شهر نشینی و اقدامات نامناسب شهری، ورودی اکثر شهرهای جدید بدون طراحی ویژه و مشخصی پیش بینی شده است و از سوی دیگر ورودی قدیم شهرها نیز به مرور زمان تخریب شده اند.اهمیت ورودی های شهر آن قدر مهم است که هر ورودی با نماد و ویژگی‌های خاص خود می تواند ایجاد حس تعلق و هویت در میان ساکنان و تازه واردان به شهر را ایجاد کند.لرستان به عنوان استانی چهار فصل با طبیعتی شگفت انگیز و پر رمز و راز دارای ثروتی خفته است که می توان با شکوفا کردن صنعت اکوتوریسم این سرمایه خفته را به صورت درآمد وارد رگ های اقتصاد این استان کرد که میتوان گفت پله آغازین این امر توجه به رودی های شهر ها بویژه شهرهایی که دروازه ورودی استان محسوب می شود.
اما امروزه ورودی اغلب شهرهای ما خلاصه شده به نصب یک تابلو که در عرصه ای نامشخص معنا می شود و فرد پس از ورود به شهر متوجه آغاز شهر می گردد. ورودی های تمام شهرهای استان با اقلیم ها و فرهنگ های متفاوت، ساختاری شبیه به هم دارند و چه بسا ساختی ندارند. این موضوع به نحوی فراموش شده است که حتی شهرهای تاریخی و جاذب گردشگر هم وضعیتی مشابه دیگر شهرها دارند. باید ورودی به عنوان مدخل ورود به شهر، به شیوه ی خاص هر شهر تقویت گردد. شهر برای حضور گردشگران و مزایای مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متعاقب آن سازماندهی شود. تأکید و توجه به ورودی و ساخت آن مطابق با اقلیم و هویت شهر می تواند سبب تعریف هر شهر، جذب گردشگر و حفاظت از فرهنگ و اقلیم شهر باشد که این خود گامی در راستای توسعه پایدار شهری است.لذا مدیریت شهرها باید در برابر این چالش‌ها راهبردهای مؤثری را در پیش گیرند که از آن جمله می‌توان به بهره گیری از دستاوردهای دانش‌های معماری و شهرسازی در احداث سازه‌های شهری و نیز ضرورت توجه به رفع بسترهای آسیب پذیر در ورودی شهرها است.همچنین هم‌افزایی و همگرایی بین دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه از جمله مدیریت شهری و شهرداری ها در استان لرستان ضروری است تا گردشگری در ابعاد مختلف از جمله گردشگری سلامت، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی، گردشگری ورزشی و دیدن جاذبه های های بی نظیر طبیعی فراوان در لرستان به‌حد اعلای خود برسد.