یک سفارش مؤکد هم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که می‌آمدیم، به من گفتند که «شما یکی از این سالها راجع به اینکه نمایندگان درمورد انتصابها و اینها دخالت کنند یک چیزی گفتید، بعضی از همکاران ما ناراحت شدند»؛ بنده ناراحتی شما را که اصلاً نمی‌خواهم و نمی‌پسندم، اما شما را هم خیلی دوست دارم، […]


یک سفارش مؤکد هم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که می‌آمدیم، به من گفتند که «شما یکی از این سالها راجع به اینکه نمایندگان درمورد انتصابها و اینها دخالت کنند یک چیزی گفتید، بعضی از همکاران ما ناراحت شدند»؛ بنده ناراحتی شما را که اصلاً نمی‌خواهم و نمی‌پسندم، اما شما را هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما را می‌خواهم؛ واقعاً نباید دخالت کنید در انتصابات!

شما وقتی که فرض کنید راجع به فلان مدیرکل، راجع به فلان فرماندار و حتی راجع به استاندار چه مثلاً به آن وزیر مربوط پیشنهاد می‌کنید یا احیاناً مثلاً خدایی ناکرده فشار وارد می‌کنید این موجب میشود که اگر چنانچه آن مأمور بد عمل کرد، آدم نداند یقه‌ چه کسی را باید گرفت، نه مردم بدانند، نه دستگاه قضایی بداند، یقه‌ آن وزیر را باید گرفت که چرا این را گذاشتید؟ یقه‌ این نماینده را باید گرفت که چرا فشار آورده؟