نمایندگان مردم مواظب باشند فریب نخورند
نمایندگان مردم مواظب باشند فریب نخورند
نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی مواظب باشند مثل نمایندگان گذشته؛ قبل از شفاف سازی فریب نخورند.

علی مرتضایی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: نمایندگان مردم مواظب باشند مثل گذشتگان فریب نخورند. جناب آقای ویسکرمی و همه‌ی نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی مواظب باشند مثل نمایندگان گذشته؛ قبل از شفاف سازی فریب نخورند. مثال: شرکت سیمان خرم‌آباد(سهامی خاص) در سال ۱۳۸۲ با نام سرمایه‌گذار اشتغال‌زا وارد استان لرستان شده و از اداره‌کل صنایع استان پروانه تأسیس می‌گیرد. ولی بعداً معلوم می‌شود که نه تنها آورده‌ای به عنوان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی نداشته که با سندسازی صوری از اموال عمومی نیاورده را به عنوان آورده به خورد مسئولان و نمایندگان مرد در مجلس شورای اسلامی داده و موجبات هرچه گران‌تر کردن نرخ بیکاری و فقر و فلاکت را بر استان لرستان تحمیل کرده‌اند. لذا شایسته است که مجمع محترم نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی نخست نسبت به موارد ذیل شفاف سازی کامل نموده سپس با در نظر گرفتن منافع مردم اقدام نمایند.
۱- مبلغ شش میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان که در افزایش سرمایه شرکت سیمان خرم‌آباد (سهامی خاص) در شماره ۱۷۹۳۴مورخه ۳۰/۶/۸۵ صفحه ۸۷ روزنامه‌ی رسمی کشور اعلام شده و در هنگام تبدیل شرکت سیمان خرم‌آباد از (سهامی خاص) به (سهامی عام) نیز همین مبلغ (که وجود خارجی نداشته) به عنوان سهم آورده پرداخت شده توسط موسسین!! در روزنامه‌ی رسمی کشور به شماره ۸۳ مورخه ۱۴/۱/۱۳۸۶ صفحه ۷۶ آگهی می‌شود!! لذا لازم است مشخص کنند این مبلغ در چه تاریخی، به چه حسابی و در چه بانکی واریز شده.
۲-محل احداث این کارخانه چهاربار تغییر غیراصولی کرده تا به محل ضایع کننده محیط زیست مردم و تخریب جنگل‌های منحصر به فرد غالباً بلوط رسیده است. یعنی در یک واگذاری غیراصولی مقدار یک‌صد هکتار زمین به قیمت تنها یک‌صد میلیون تومان!! (هکتاری یک میلیون تومان) توسط اداره‌کل مسکن و شهرسازی( سنخیتی با کارخانه سیمان ندارد) که به نظر مصداق بارز تبانی و اختلاس می‌باشد، به شرکت سیمان خرم‌آباد می‌دهند. بعد از قریب چهار ماه از واگذاری در حالی که نه مبلغ ناچیز آن را پرداخت کرده و نه کاری روی آن انجام گرفته و نه قیمت منطقه‌ای تغییر کرده کارشناس آورده و قیمت این زمین را به عنوان سرمایه شرکت سیمان خرم‌آباد (سهامی خاص) به مبلغ هشت میلیارد تومان (هشتاد برابر قیمت واگذار شده ارزش گذاری می‌کند!!) و با نسبت دادن مصوباتی که برای جای دیگر صادر شده بود؛ محل احداث کارخانه سیمان را به این مکان انتقال می دهند!که موجب به تعطیلی کشده شدن نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی سر نوشت ساز در اشتغال‌زایی (اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم ۲۲۰۰۰ نفری) می‌ شوند که مقدمات انتقال آن به استانی دیگر نهایی می‌شود. ولی…. فعلاً این شفاف‌سازی‌ها انجام گیرد تا به موارد تکان دهنده بعدی برسیم.