نکته راهبردی در سخنان مدیرکل آموزش و پرورش/ گروه تحلیلی خبری گفتار ما

مدیرکل جدید آموزش و پرورش: از مجمع نمایندگان مجلس تشکر می کنم و با نمایندگان مجلس، تعامل خواهم داشت. خدانظر دریکوند که با حضور نماینده عالی وزارت، سرپرست معاونت سیاسی – امنیتی استانداری و دبیر حزب اعتمادملی لرستان و با حکم وزیر آموزش و پرورش، سکان آموزش و پرورش لرستان را بدست گرفت، با بیان […]

photo_2017-04-26_22-11-52-768x609مدیرکل جدید آموزش و پرورش: از مجمع نمایندگان مجلس تشکر می کنم و با نمایندگان مجلس، تعامل خواهم داشت.

خدانظر دریکوند که با حضور نماینده عالی وزارت، سرپرست معاونت سیاسی – امنیتی استانداری و دبیر حزب اعتمادملی لرستان و با حکم وزیر آموزش و پرورش، سکان آموزش و پرورش لرستان را بدست گرفت، با بیان اینکه با نمایندگان مردم تعامل خواهم داشت اعتقاد و ایمان عملی خود را به مشروعیت رای مردم اعلام نمود و ثابت کرد که اصلاح طلبی عملگرا می باشد و اهل تقابل و ایجاد حاشیه در مدیریت نمی باشد.

 خدانظر دریکوند محبوبیت خاصی در بین فرهنگیان لرستان دارد، ظهور و بروز این ادعا در جلسه معارفه وی، هویدا و روشن بود. سخنان مدیرکل جدید، چندین بار با تشویق پرشور فرهنگیان همراه شد.

مدیرکل جدید با اعلام تعامل خود با نمایندگان مردم، نشان داد که تفکیک قوا به معنای تقابل قوا نیست، بلکه نمایندگان و مدیران قوای سه گانه می توانند در عین حفظ جایگاه خود در راستای روانسازی و پیشرفت امور با هم تعامل و همکاری داشته باشند.

دریکوند اصلاح طلبی شناخته شده است که با حکم وزیر آموزش و پرورش مشروعیت لازم را جهت هدایت و مدیریت آموزش و پرورش لرستان کسب نموده و با محبوبیت و مقبولیتی که در بین فرهنگیان و عموم مردم و سیاسیون استان دارد می تواند آغازگر همگانی کردن نسیم دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش لرستان باشد.

سخنان مدیرکل جدید آموزش و پرورش، نوید خوبی برای آینده آموزش و پرورش لرستان می دهد زیرا  خدانظر دریکوند، درد آشنایی است که به خوبی هم حرمت و جایگاه معلمان را می شناسد و هم به  تکلیف و حقوق دانش آموزان تاکید دارد.

مطمئنا با مدیریت مدیرکل آموزش و پرورش، برنامه های دولت تدبیر و امید در استان تقویت شده و حاشیه های تقابلی در راهبرد مدیریتی مدیرکل جدید جایگاهی ندارند.

برای مدیرکل آموزش و پرورش و همه ی فرهنگیان آرزوی موفقیت و سرافرازی داریم.