همه دانشجویان دانشگاه های لرستان بیمه می شوند
همه دانشجویان دانشگاه های لرستان بیمه می شوند
مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: دانشجویان دانشگاه های استان اعم از دولتی و غیر دولتی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، منوچهرگودرزی در نشست شورای اداری تامین اجتماعی استان، با اشاره به طرح بیمه فراگیرخانواده ایرانی،اظهار داشت:دانشجویان یکی از جامعه هدف این طرح هستند و با پرداخت کمترین مبلغ حق بیمه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و از خدمات بیمه ای و درمانی این سازمان بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه ۲۲ هزار کارگر ساختمانی در استان زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار دارند، افزود: بخش قابل توجهی از مردم استان درصنعت ساختمان فعالیت دارند که برخی از آنها هم فاقد پوشش بیمه ای هستند، و همین موضوع یکی از دغدعه های اصلی سازمان است و به دنبال این هستیم تا با اخذسهمیه از مرکز مشکل بیمه ای این قشر محروم را برطرف کنیم.