امام جمعه دلفان عنوان کرد:

هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست

امام جمعه دلفان با ابراز نگرانی از وضعیت برخی افراد بی سرپناه و شبگردی آنان گفت: هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست.

به گزارش گفتار ما ۲۴، ‌حجت الاسلام یوسف خانی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی افراد بی سرپناه و شبگردی آنان گفت: هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست.
وی با بیان اینکه اینها فرزندان همین مردم هستند، افزود: خانوادهای این افراد نیز نباید بی تفاوت باشند.
خانی افزود: شورای مواد مخدر باتوجه به فصل سخت سرما در شهرستان که پناهی ندارند از مرکز ماده ۱۸ در استان برای ساماندهی این افراد در سطح شهر کمک و اقدام عاجل شکل دهند.
وی افزود: این موضوع به حیثیت شهرستان لطمه زده است و بایستی با حس نوعدوستی در این فصل سرما در جهت ایجاد سرپناه و درمان اعتیاد آنان اقدام نمود.