هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست
هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست
امام جمعه دلفان با ابراز نگرانی از وضعیت برخی افراد بی سرپناه و شبگردی آنان گفت: هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست.

به گزارش گفتار ما ۲۴، ‌حجت الاسلام یوسف خانی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی افراد بی سرپناه و شبگردی آنان گفت: هیچ بهانه‌ای برای ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهرستان نیست.
وی با بیان اینکه اینها فرزندان همین مردم هستند، افزود: خانوادهای این افراد نیز نباید بی تفاوت باشند.
خانی افزود: شورای مواد مخدر باتوجه به فصل سخت سرما در شهرستان که پناهی ندارند از مرکز ماده ۱۸ در استان برای ساماندهی این افراد در سطح شهر کمک و اقدام عاجل شکل دهند.
وی افزود: این موضوع به حیثیت شهرستان لطمه زده است و بایستی با حس نوعدوستی در این فصل سرما در جهت ایجاد سرپناه و درمان اعتیاد آنان اقدام نمود.