هیچ مدیری حق شکایت از رسانه را ندارد
هیچ مدیری حق شکایت از رسانه را ندارد
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: بر اساس دستورالعمل استاندار لرستان و مصوبه شورای اطلاع رسانی استان، هیچ مدیری تا قبل از مطرح شدن در شورای اطلاع رسانی حق شکایت از رسانه را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، منصور احمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل استاندار لرستان و مصوبه شورای اطلاع رسانی استان، هیچ مدیری تا قبل از مطرح شدن موضوع در شورای اطلاع رسانی حق شکایت از هیچ رسانه را ندارد.
وی افزود: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای مجتمع های فرهنگی لرستان در سفرهیات دولت به استان بوده که ۹۰ درصد آن جذب و پیمانکاران در حال انجام فعالیت هستند، مناقصات انجام شده و اسناد به خزانه ارسال شده است.

print