واحدهای تولیدی و خدماتی دارای مجوز فعال امکان شرکت در فرآیند انتخاب واحد نمونه را دارند
واحدهای تولیدی و خدماتی دارای مجوز فعال امکان شرکت در فرآیند انتخاب واحد نمونه را دارند
مدیرکل استاندارد لرستان از آغاز فرآیند ارزیابی و انتخاب واحدهای تولیدی نمونه در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، وحید والی زاده مرادی امروز در جمع خبرنگاران از تمدید فرآیند انتخاب واحد تولیدی نمونه در لرستان خبر داد و اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنایع علاقه‌مند می‌توانند تا ۱۰ تیرماه، نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی https://isom.inso.gov.ir/ اقدام کنند.

وی افزود: فرم‌های مربوط به انتخاب واحد تولیدی استاندارد نمونه در سایت اداره کل استاندارد لرستان قابل دسترس است و همه مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی امکان تکمیل این فرم‌ها و ثبت درخواست خود را دارند.

والی زاده با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای مجوز فعال در استان که محصولات مشمول استاندارد اجباری، تولید یا خدمات مشمول استاندارد ارائه کنند و گواهی استاندارد داشته باشند،امکان شرکت در فرآیند انتخاب واحد نمونه را خواهند داشت،عنوان کرد: واحدهای تولیدی متقاضی شرکت در این فرآیند باید واجد شرایطی باشند که داشتن گواهی استاندارد و نداشتن هیچ گونه مغایرتی با شاخص‌های استاندارد در محصولات تولیدی، طی سال گذشته از جمله این شرایط است.