وجود مافیای آب در وزارت نیرو
وجود مافیای آب در وزارت نیرو
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه وزارت نیرو در سالیان گذشته در دست جریان خاصی قرار داشته که بدون توجه به مسائل علمی و کارشناسی و براساس دیکتاتوری و سلیقه ای کشور را به سمت تنش آبی و اجتماعی برده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مهرداد ویسکرمی در اخطار قانون اساسی خود با استناد به اصل سوم در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: مدیریت منابع آب، توزیع عادلانه آب و تولید و توزیع برق از جمله وظایف وزارت نیرو است که متاسفانه وزارت نیرو در سالیان گذشته در دست جریان خاصی قرار داشته که بدون توجه به مسائل علمی و کارشناسی و براساس دیکتاتوری و سلیقه ای کشور را به سمت تنش آبی و اجتماعی برده است.
وی تصریح کرد؛ آنچه در خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمان و دیگر مناطق کشور مشاهده می شود، نتیجه سیاست های اشتباه گذشته وزارت نیرو است.
ویسکرمی گفت: متاسفانه هر فردی که با آن ها در استان ها مخالف بوده با بی احترامی برکنار شده است زیرا دنبال افراد حق به گوش بوده اند.
وی گفت: آنچه در وزارت نیرو در سالیان گذشته جریان داشته، بیشتر شبیه مافیای آب است که باعث ایجاد مشکل در حیطه آب و برق کشور شده است.