عباس دارایی، فعال رسانه ای لرستان در یادداشتی عنوان کرد:

ورزش شهرستان پلدختر چشم انتظار ساماندهی

ایجاب می کند پلدختر که قطب اصلی ورزش استان است متناسب با ظرفیت هایش نه برای ساماندهی پروژه های ناقص سیل که برای ایجاد پروژه های جدید بر اساس آمایش سرزمینی و استعدادهایش ویژه دیده شود.

عباس دارایی، فعال رسانه ای لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: بر اساس آنچه از سوی اداره کل ورزش و جوانان لرستان عنوان شده، قرار است ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به لرستان برای ساماندهی مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر هزینه شود.
این اعتبار در حالی از سوی این اداره کل برای حوزه ورزش پلدختر تخصیص یافته است که به دلیل مشکلات به جای مانده از سیل و ایرادات فنی پروژه ها از جمله زمین چمن مجموعه ورزشی شهید سرمالیان که چندین بار کشت، بازسازی و ترمیم شد اما در نهایت به یک زمین در سایر خاکی تبدیل شد، بخش اعظمی از این اعتبار باید صرف بازسازی دوباره پروژه هایی شود که در گذشته اجرا شده اند اما نواقص شان بر طرف نشده و این مجموعه حتی از داشتن یک سرویس بهداشتی محروم مانده است.
به طور قطع این اعتبار نیز نخواهد توانست بخش اعظمی از نواقص مجموعه را برطرف کند زیرا بخشی از آن باید صرف پرداخت دیون پیمانکاران پروژه های قبل شود و با توجه به گرانی مصالح و تجهیزات و .. کاری که پلدختر را در مقایسه با سایر شهرستان ها دست کم در یک وضعیت خوب قرار دهد پیش نخواهد رفت.
به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان الیگودرز ۹ پروژه ورزشی در این شهرستان فعال است که احداث ۵ زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۵ میلیارد تومانی، احداث فاز دوم پیست اسکی با ده میلیارد تومان اعتبار، تکمیل سکوهای ورزشگاه شهید ارسلان گودرزی با تخصیص اعتبار ۳ میلیارد تومانی و تملک زمین برای ایجاد مجموعه ورزشی بانوان بخشی از این فعالیت هاست.
سکوی تماشاگران در ورزشگاههای الشتر، کوهدشت، الیگودرز و نورآباد در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان است و در همه شهرها زمین چمن شماره دو نیز در مجموعه های ورزشی طی سال های اخیر ساخته شده است.
پلدختر اما نه از اعتبارات نفتی بهره مند می شود، نه توان اقناع وزارت نفت برای سرمایه گذاری در حوزه عمران ورزشی را داریم و نه به خوبی می توانیم از اندک اعتبارات اختصاصی نیز استفاده بهینه را ببریم و به گونه ای حتی اعتبارات اختصاص یافته در شهرستان ما “نفله” می شوند.
مجموعه ورزشی پلدختر ساختمانی برای استقرار دفاتر هیاتی ندارد، رختکن نداریم، از امکانات و زیر ساخت ها برای میزبانی هر مسابقه ای بی بهره ایم، سالن مسابقاتی نداریم، همه سالن های ورزشی سرپوشیده پلدختر که تحت تملک اداره ورزش شهرستان هستند مشکل سرویس بهداشتی، سیستم گرمایشی و سرمایشی داشته و کف پوش های آنها نیز نه استاندارد هستند و نه قابلیت استفاده را بواسطه جنس نامرغوب شان دارند، پلدختر سکوی تماشاگرانش ساماندهی نمی شود، زمین چمنی که قرار است بر اساس وعده های اداره کل از نوع مصنوعی احداث شود کشش این همه بار ترافیکی بازی فوتبال را ندارد و از این رو ایجاب می کند مسئولین این شهرستان از ظرفیت های وزارت نفت نه برای ایجاد زمین های کوچک و چهار نفره مصنوعی در روستاها که برای ایجاد یک زمین چمن طبیعی در شهر و یا نزدیک ترین نقطه به شهر استفاده کرده و برای افزایش سرانه ورزشی شهرستان از این ظرفیت استفاده کنند.
مدیران سابق ورزش لرستان به نوعی در حوزه های محل تولد خود میراث های ماندگاری همچون سالن های استاندارد مسابقاتی، زمین های چمن طبیعی و مصنوعی استاندارد، سکوهای تماشاگران و … بر جای گذاشته اند، ایجاب می کند پلدختر که قطب اصلی ورزش استان است متناسب با ظرفیت هایش نه برای ساماندهی پروژه های ناقص سیل که برای ایجاد پروژه های جدید بر اساس آمایش سرزمینی و استعدادهایش ویژه دیده شود.