ورود به موضوع تنش آبی و محرومیت‌ زدایی در لرستان
ورود به موضوع تنش آبی و محرومیت‌ زدایی در لرستان
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) لرستان گفت: این ستاد اجرایی پروژه‌های بزرگی در راستای محرومیت‌زدایی لرستان نظیر، مدرسه‌سازی، مسکن‌سازی، خانه بهداشت و... را در مناطق مختلف استان در دست اجرا دارد.

به گزارش گفتار ما ۲۴، حسین طائف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با درخواست از شرکت آبفا لرستان، مقرر شد لیست پروژه‌های نقاط مختلف استان که با تنش آبی مواجه هستند در اختیار این ستاد قرار بگیرد.
وی گفت: لازم است مناطق پر تنش در بحث آب به تفکیک شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان ها، رقم و کیلومتر پروژه‌ها به‌ ویژه مناطقی که با معضل و تنش آبی روبرو هستند برای پیگیری ارائه شود.
طائف افزود: این ستاد اجرایی پروژه‌های بزرگی در راستای محرومیت‌زدایی لرستان نظیر، مدرسه‌سازی، مسکن‌سازی، خانه بهداشت و… را در مناطق مختلف استان در دست اجرا دارد.