ورود جدید ترین و پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوگرافی قلبی کشور به لرستان
ورود جدید ترین و پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوگرافی قلبی کشور به لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ورود جدید ترین و پیشرفته‌ترین دستگاه آنژیوگرافی قلبی کشور به لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تجهیزات پزشکی پیشرفته سرمایه‌ای، پیرو انعقاد قرارداد دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت و تأمین اعتبار مالی توسط دانشگاه انجام پذیرفته است.
وی تصریح کرد: قیمت ریالی دستگاه آنژیوگرافی قلبی پرداختی دانشگاه به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با ارز دولتی دستگاه ۳۰ میلیارد ریال و قیمت آزاد ۱۵۰ میلیارد ریال است.