نماینده سلسله‌ و دلفان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

لرستان چه چیز کمتر از بقیه استان ها دارد

نماینده مردم دلفان و سلسله در دیدار با وزیر نیرو گفت: هر دوره نمایندگان آمده اند موضوع حق آبه را مطرح کرده اند، بهانه ای آمده شده است و تعلل کردند و حق لرستان را خوردند، این وضعیتی حق لرستان نیست جناب آقای وزیر ما جلسه می گیریم اما هیچ خروجی برای مردم ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی خطاب به وزیر نیرو در دیدار روز گذشته مجمع نمایندگان لرستان اظهار داشت: جناب وزیر مهم ترین مشکل این روزهای سلسله و دلفان موضوع فقر و بیکاری است، بر اساس سند آمایش سرزمین یکی از راه های توسعه لرستان موضوع آب است.
وی گفت: زیر ساخت کشاورزان در لرستان هم آب است، آیا واقعا انصاف است وقتی حجم آب ذخیره شده در پشت سد های استان ۵۰ میلیون متر مکعب است، ۱۳ میلیارد آن در لرستان است و سهم استان لرستان ۲۰۰ میلیون بشکه است، در کجای این قصه عدالت رعایت شده است!
ابراهیمی گفت: در شهرستان سلسله یک کارخانه هم نداریم، هیچ صنعتی در آنجا رشد نکرده است، ما سومین استان پر باران کشور هستیم ، میانگین اراضی آبی کشور ۴۶ درصد است اما در لرستان ۲۳ درصد و در شهرستان دلفان ۱۰ درصد است
وی تصریح کرد: کجا عدالت رعایت شده است!، هر دوره نمایندگان آمده اند موضوع حق آبه را مطرح کرده اند، بهانه ای آمده شده است و تعلل کردند و حق لرستان را خوردند، این وضعیتی حق لرستان نیست جناب آقای وزیر ما جلسه می گیریم اما هیچ خروجی برای مردم ندارد.

* خبرنگار: محمد جهانشاهی فرد