شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

وضعیت خدمات دهی اینترنت خانگی مخابرات لرستان

وضعیت خدمات دهی اینترنت خانگی مخابرات لرستان در برخی مناطق خوب نیست.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، در خصوص اینترنت خانگی از مسئولین شرکت مخابرات با اینکه بارها تماس گرفتیم با شماره ۲۰۲۰ ولی متاسفانه کندی اینترنت و قطعی و چشمک زدن های مکرر مودم یک معضلی تبدیل شده و تنها پاسخ گویی مرکز استانی ریست کردن هست که کاری رو از پیش نمیبره با توجه به اینکه دوستان و آشنایان هم نسبت به عدم کیفیت نت گله هایی دارند تنها درخواست ما اینکه از مدیر مخابرات بخواهید نسبت به سرویس زیرساخت ها اقدام نمایید با توجه به این مشکل مشخص هست زیرساخت، سرور ها و سوییچ های فعلی توان تامین نت را ندارند.