وضعیت زرد کرونا به شهرهای لرستان دوباره برگشت
وضعیت زرد کرونا به شهرهای لرستان دوباره برگشت
آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور اعلام شد که بر این اساس ۱۰ شهر لرستان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها، لیست کامل رنگ‌بندی از تاریخ ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با زرد شدن وضعیت در بروجرد تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۹ شهر به ۱۰ شهر افزایش یافته است.
بر این اساس وضعیت در بروجرد از آبی به زرد تغییر یافت تا جمع شهرهای زرد به ۱۰ شهر افزایش پیدا کند و شهرستان الیگودرز تنها شهر با وضعیت آبی در استان لرستان است.