وضعیت منابع آبی لرستان بی سابقه است
وضعیت منابع آبی لرستان بی سابقه است
استاندار لرستان گفت: شرایط آبی استان لرستان در سال جاری در وضعیت استثنایی قرار دارد و در ۱۰۰ سال گذشته شاهد چنین وضعیتی نبوده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع علاوه بر پنج جلسه اصلی ۴۴ جلسه در نشست های فرعی و کارگروه های تخصصی در زمینه کم آبی و حفاظت از منابع آب استان برگزار شده و همه اینها به معنای این است که شرایط آبی استان در وضعیت استثنایی قرار دارد.
وی افزود: لازم است با برنامه ریزی لازم به منظور بهره گیری از منابع آب، همه دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را بیش از گذشته داشته باشند.