وضعیت نامناسب آب شرب و آنتن دهی خطوط مخابراتی روستای کلک بیشه علیا
وضعیت نامناسب آب شرب و آنتن دهی خطوط مخابراتی روستای کلک بیشه علیا
وستای کلک بیشه علیا «مرادی یا اسد » با وجود جمعیت بالای 50 نفر از آب چشمه برای شرب استفاده کرده و آنتن دهی خطوط مخابراتی آن بسیار نامناسب می باشد؛ لذا خواهشمند است صدای ما را به گوش مسئولین مربوطه برسانید تا برای مشکلات این روستا اقدام نمایند.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، روستای کلک بیشه علیا «مرادی یا اسد » با وجود جمعیت بالای ۵۰ نفر از آب چشمه برای شرب استفاده کرده و آنتن دهی خطوط مخابراتی آن بسیار نامناسب می باشد؛ لذا خواهشمند است صدای ما را به گوش مسئولین مربوطه برسانید تا برای مشکلات این روستا اقدام نمایند.