یک لرستانی معاون استاندار خراسان شمالی شد
یک لرستانی معاون استاندار خراسان شمالی شد

به گزارش ” گفتارما” وزیر کشور طی حکمی، محمد‌تقی ایرانی که اهل لرستان است را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان شمالی منصوب کرد. وی جایگزین “محمدرحیم نوروزیان” شد که بیش از سه سال مسؤولیت معاونت سیاسی، امنیتی استانداری خراسان شمالی را بر عهده داشت. استان خراسان شمالی دارای هشت شهرستان و ۲۸ هزار […]

irani-mohamad-taghiبه گزارش ” گفتارما” وزیر کشور طی حکمی، محمد‌تقی ایرانی که اهل لرستان است را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان شمالی منصوب کرد.
وی جایگزین “محمدرحیم نوروزیان” شد که بیش از سه سال مسؤولیت معاونت سیاسی، امنیتی استانداری خراسان شمالی را بر عهده داشت.
استان خراسان شمالی دارای هشت شهرستان و ۲۸ هزار کیلومترمربع وسعت دارد.
ایرانی از دی ماه سال ۱۳۹۳ مسئولیت فرمانداری کرج را بر عهده داشت؛ با انتصاب محمدتقی ایران به عنوان معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان شمالی، علی قنبر زمانی در حکمی به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه کرج منصوب شد. قابل ذکر است محمد‌تقی ایرانی متولد ۱۳۴۵ در شهر خرم‌آباد لرستان است.