پادگان ۰۷ خرم آباد امکان بازدید عمومی داشته باشد
پادگان ۰۷ خرم آباد امکان بازدید عمومی داشته باشد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به ارزش تاریخی این پادگان باید تحت نظارت میراث‌فرهنگی باشد و با این دید که این میراث بخشی از تاریخ لرستان و متعلق به مردم است باید امکان بازدید از آن برای عموم را فراهم کنند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، عزت اله ضرغامی در ادامه سفر خود به لرستان بیان کرد: پادگان ۰۷ خرم‌آباد به ثبت ملی رسیده و شایسته است به منظور بازدید مردم از این پادگان تاریخی بخشی از اختیارات آن در محدوده میراث‌فرهنگی باشد و به لحاظ قانونی همه دستگاه‌های دولتی نیز اگر ابنیه‌ای در اختیار دارند که به ثبت ملی رسیده یا دارای ارزش تاریخی است، وظیفه دارند از اعتبار آن دستگاه‌ برای مرمت و نگهداری و احیا آن هزینه کنند.

وی افزود: با توجه به ارزش تاریخی این پادگان باید تحت نظارت میراث‌فرهنگی باشد و با این دید که این میراث بخشی از تاریخ لرستان و متعلق به مردم است باید امکان بازدید از آن برای عموم را فراهم کنند.