پاسخگو کردن ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی در برابر خواسته های مردم
پاسخگو کردن ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی در برابر خواسته های مردم

تببین و تقویت دموکراسی، تلاش در جهت پاسخگو کردن ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی در برابر خواسته های مردم طبق قانون و دفاع از حقوق شهروندی، رسالت مهمی ست که بر دوش رکن چهارم دموکراسی (رسانه ها) قرار دارد. رسانه ها بعنوان چشم و گوش مسئولین در بین مردم و جامعه بوده و به […]

تببین و تقویت دموکراسی، تلاش در جهت پاسخگو کردن ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی در برابر خواسته های مردم طبق قانون و دفاع از حقوق شهروندی، رسالت مهمی ست که بر دوش رکن چهارم دموکراسی (رسانه ها) قرار دارد.
رسانه ها بعنوان چشم و گوش مسئولین در بین مردم و جامعه بوده و به نوعی دیگر می توان گفت: جوامعی پیشرفته محسوب می شوند که مسئولین در مقابل مردم آن جامعه پاسخگو بوده و خود را در وظایفی که مردم و در راس آن قانون به آنان واگذار کرده، پاسخگو بدانند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسخگویی در مقابل مردم یعنی این که مسئولان عملکرد خود را ارائه داده و به سؤالات مردم در مورد خود و مجموعه تحت امرشان توجه کنند و خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند. و همان گونه که موفقیت ها و پیشرفت های خود را ترسیم کرده به حساب توان کاری و صلاحیت های مدیریتی خود می گذارند به عدم توفیق ها و شکست های احتمالی خود نیز اعتراف کنند و مسئولیت آنها را بر عهده بگیرند
مقام معظم رهبری با بیان اینکه هر مسئولی در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد می فرمایند: همیشه این ملت نیاز دارد به اینکه مسؤولان او پاسخگوی مسؤولیت های بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسشگری در مردم وجود داشته باشد. بنابراین یکی از ارزش های انقلاب اسلامی پاسخگو بودن مسئولین کشور در برابر ملت است. و لازمه اینکار این ست که مسئولین به صورت شفاف و به دور از ایجاد هرگونه محدودیت برای سئوال کنندگان، به سئوالات مردم و اصحاب رسانه پاسخ دهند.که این کار خود باعث نشاط و پویایی جامعه است.

* عضو شورای نویسندگان گفتار ما و مدیر پایگاه خبری تاف نیوز

  • نویسنده : حسام شفیعی: