رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

پایین بودن تعرفه‌ها در بخش دولتی علت کمبود پزشک در لرستان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس و کم شدن درآمد بیمارستان‌ها به دلیل کاهش تعرفه ها بیان کرد: با وجود این کاستی‌ها، دولت و به تبع آن، دانشگاه علوم پزشکی استان سعی نموده است با مدیریت و نظارت بیشتر در رفع کمبودها و خدمت به مردم در ارتقاء خدمات مطلوب‌تر از جمله تهیه تجهیزات پزشکی و تشخیصی، آزمایشگاهی و رفع کمبود ها و با مهیا نمودن انگیزه مالی برای پزشکان گام های مهمی بردارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان در نشست بررسی وضعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر در خصوص کمبود پزشک عمومی و متخصص در سطح کشور و استان اظهار کرد: دریافت حقوق و مزایای کم پزشکان در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، و پایین بودن تعرفه‌ها در مراکز دولتی نسبت به مراکز خصوصی، علت کمبود پزشک در بخش و مراکز دولتی است.
وی افزود: ضروری است در مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش حقوق و مزایای پزشکان و کاهش مالیات آنان تصمیمی اتخاد گردد، چراکه با این دستمزدها، مشکل کمبود پزشک در سطح کشور حل نخواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس و کم شدن درآمد بیمارستان‌ها به دلیل کاهش تعرفه ها بیان کرد: با وجود این کاستی‌ها، دولت و به تبع آن، دانشگاه علوم پزشکی استان سعی نموده است با مدیریت و نظارت بیشتر در رفع کمبودها و خدمت به مردم در ارتقاء خدمات مطلوب‌تر از جمله تهیه تجهیزات پزشکی و تشخیصی، آزمایشگاهی و رفع کمبود ها و با مهیا نمودن انگیزه مالی برای پزشکان گام های مهمی بردارد.