پایین بودن تعرفه‌ها در بخش دولتی علت کمبود پزشک در لرستان است
پایین بودن تعرفه‌ها در بخش دولتی علت کمبود پزشک در لرستان است
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس و کم شدن درآمد بیمارستان‌ها به دلیل کاهش تعرفه ها بیان کرد: با وجود این کاستی‌ها، دولت و به تبع آن، دانشگاه علوم پزشکی استان سعی نموده است با مدیریت و نظارت بیشتر در رفع کمبودها و خدمت به مردم در ارتقاء خدمات مطلوب‌تر از جمله تهیه تجهیزات پزشکی و تشخیصی، آزمایشگاهی و رفع کمبود ها و با مهیا نمودن انگیزه مالی برای پزشکان گام های مهمی بردارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، بهرام دلفان در نشست بررسی وضعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر در خصوص کمبود پزشک عمومی و متخصص در سطح کشور و استان اظهار کرد: دریافت حقوق و مزایای کم پزشکان در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، و پایین بودن تعرفه‌ها در مراکز دولتی نسبت به مراکز خصوصی، علت کمبود پزشک در بخش و مراکز دولتی است.
وی افزود: ضروری است در مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش حقوق و مزایای پزشکان و کاهش مالیات آنان تصمیمی اتخاد گردد، چراکه با این دستمزدها، مشکل کمبود پزشک در سطح کشور حل نخواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس و کم شدن درآمد بیمارستان‌ها به دلیل کاهش تعرفه ها بیان کرد: با وجود این کاستی‌ها، دولت و به تبع آن، دانشگاه علوم پزشکی استان سعی نموده است با مدیریت و نظارت بیشتر در رفع کمبودها و خدمت به مردم در ارتقاء خدمات مطلوب‌تر از جمله تهیه تجهیزات پزشکی و تشخیصی، آزمایشگاهی و رفع کمبود ها و با مهیا نمودن انگیزه مالی برای پزشکان گام های مهمی بردارد.