رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

پرداخت تسهیلات بلاعوض برای اجرای سیستم آبیاری نوین در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پرداخت تسهیلات بلاعوض برای اجرای سیستم آبیاری نوین در لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اسفندیار حسنی مقدم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای هر هکتار باغات در این استان به کشاورزان پرداخت می‌شود.
وی گفت: تاکنون ۸۸ طرح آبیاری نوین در سطح بیش از ۱۹۹۴ هکتار با اعتبار ۳۲۴ میلیارد ریال به تصویب رسیده که برای ادامه مراحل اجرایی به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال شده است.
حسنی مقدم گفت: از ۱۹۳ هزار هکتار اراضی آبی لرستان ۵۸ هزار هکتار معادل ۳۱ درصد به سامانه نوین آبیاری مجهز بوده در حالی‌که این رقم در کشور ۲۹ درصد است.